مسئولین شهرستان قدس از مجموعه ورزشی شهدا ( شامل زمین فوتبال، سالن ورزشی، سالن وزنه برداری، سالن کشتی) بازدید بعمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ محسن نیکخواه معاون سیاسی انتظامی و اجتماعی فرماندای، نادر ممیلو رئیس اداره ورزش و جوانان، سعید ندیری رئیس کمیسیون ورزش شورای اسلامی و سعید ابریمن مدیر سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قدس با حضور در مجموعه ورزشی شهدا امکانات موجود را مورد ارزیابی قرار دادند.

نادر ممیلو در حاشیه این بازدید با اشاره به وجود استعدادهای زیاد ورزشی در میان ورزشکاران و جوانان شهرستان قدس اظهار داشت:  امیدوارم با همکاری و حمایت مسئولین شهری و فرمانداری این شهرستان بتوانیم در کوتاهترین زمان ممکن پروژه های ورزشی را به پایان برسانیم تا مزایای آن نصیب جوانان این شهرستان شود.