دکتر علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه برداری با بیان اینکه با حمایت مسئولان این شهرستان می توانیم قول ایجاد خانه تخصصی وزنه برداری استان تهران را در شهر قدس دهیم گفت: این امر هم نیازمند مشارکت تمامی دستگاههای اجرایی شهرستان می باشد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش جوانان شهرستان قدس؛ رئیس فدراسیون وزنه برداری به مظلومیت ورزشی وزنه برداری پرداخت اظهار کرد: وزنه برداری از نظر رنک مدالهای بین المللی پس از کشتی دومین جایگاه را به خود اختصاص داده است ولی از لحاظ بودجه این ورزش مورد توجه قرار نگرفته است.

دکتر مرادی با اشاره به اینکه با قرار گرفتن شهرستان قدس بعنوان مقصد هدف برای رشد وزنه برداری استان تهران علاوه بر توسعه استعداد یابی، نخبه پروری و دوره های آموزشی را به همراه خواهد آورد گفت: موارد ذکر شده می تواند به صورت سیستماتیک در این شهرستان ایجاد شود چرا که یکی از برنامه های این فدراسیون توجه به مناطق محروم و مستعد ورزشی است.