دکترعلی مرادی رئیس فدراسیون به همراه عرب رئیس هیات وزنه برداری استان و هیات همراه ضمن حضور در شهرستان قدس از امکانات و تجهیزات ورزشی این شهرستان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ دکتر علی مرادی با حضور در شهرقدس از سالن وزنه برداری مدافعین حرم و سالن وزنه برداری شهدا دیدن کرد.

در ادامه این بازدید یکروزه دکتر مرادی در محل اداره ورزش و جوانان با نادر ممیلو سرپرست و در محل فرمانداری با وحید گلی کانی فرماندار و نیز اعضای شورا، مدیرسازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قدس درباره کمبودها و کاستی های اماکن ورزشی صحبت هایی را انجام داد.