دکتر مسعود جودی که رئیس هیات ژیمناستیک شهرستان قدس است برای هفتمین سال متوالی بعنوان مربی تیم ملی برگزیده شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ دکتر مسعود جودی در سالیان گذشته نیز بعنوان سرمربی تیم ملی ایران بودند که مجدد با نظر حمید احمدی سرپرست فدراسیون، امسال نیز برای مسابقات آسیائی و رویدادهای بین المللی پیشرو این مسئولیت را برعهده گرفت.

در متن حکم ایشان آمده است :
جناب آقای مسعود جودی گرمی
با سلام
احتراما نظر به تجارب ارزشمند جنابعالی، بدینوسیله به سمت سرمربی تیم ملی جوانان هنری تا پایان سال ۱۴۰۱ منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و استفاده از نیروهای فنی موجود و برنامه ریزی منسجم در سال جاری، به خصوص در مسابقات آسیائی و رویدادهای بین المللی موفق و سربلند باشید.