رضا حیدری که یکی از مربیان ارزشمند شهرستان قدس و رئیس فدراسیون کونگ فو و هنرهای رزمی است توانست افتخار دیگری را در عرصه جهانی تحت عنوان ریاست فدراسیون جهانی توآی را بدست آورد.

به گزارش روابط اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ دومین مجمع فدراسیون جهانی توآی رو دوشنبه اواسط اسفند در سالن فارسی آکادمی ملی المیپک به صورت وبینار برگزار شد.

دستور کار این مجمع که با حضور اعضای اصلی از قاره اروپا، آسیا و آفریقا انجام می‌شد، بررسی برنامه‌های توآی در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ بود.

احمدرضا سلیمانی در این نشست اینترنتی به عنوان رییس جدید فدراسیون جهانی توآی تا سال ۲۰۲۶ برگزیده شد و رضا حیدری هم برای دومین بار به عنوان رییس فدراسیون آسیایی توای از اعضا رای اعتماد گرفت. پیش از این برانوش نیک بین رییس فدراسیون جهانی توآی بود.