در ارزیابی عملکرد شهرستان‌های استان تهران در فصل زمستان ۱۴۰۰ هیات ورزش‌های همگانی شهرستان قدس در سطح عالی و رتبه اول قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ نادر ممیلو سرپرست اداره ورزش و جوانان با تقدیر از تلاش‌های احمدمومن رئیس، حبیب بارانی دبیر، زهرا استکی نائب رئیس، فاطمه رودی روابط عمومی و مسئولین کمیته های هیات ورزش‌های همگانی این شهرستان گفت: در این ارزیابی که همه فصول از سوی هیات ورزش‌های همگانی استان تهران انجام می‌شود عملکرد هیات‌های شهرستانها در حوزه‌های برگزاری مسابقات، همایش‌ها، آموزش، سمینار‌ها، اعزام‌ها و… مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.