با حضور نادر ممیلو سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس اولین نشست نواب رئیس هیات های ورزشی قدس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ این نشست به منظور تبادل نظر در مورد مسائل و مشکلات پیش روی ورزش بانوان شهرستان قدس به ریاست نادر ممیلو سرپرست اداره ورزش و جوانان و با حضور حقیقی مسئول امور بانوان اداره و جمعی از نواب روسای هیاتهای ورزشی برگزار شد.

سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس با اشاره بر اهمیت ورزش بانوان گفت: توجه به ورزش بانوان رشد و پویایی جامعه را به همراه دارد؛ چرا که بانوان پرورش دهنده و تربیت کننده فرزندان خود و آینده‌سازان کشور و ورزشکار بودن بانوان باعث سلامتی و شادابی و سرزنده بودن بانوان خواهد شد که این شادابی به خانواده انتقال داده می شود.

گفتنی است دراین نشست، نواب روسای هیأت های ورزشی به بیان نقطه نظرات، پیشنهادات و مسائل پیش روی هیات ها پرداختند و هر کدام راهکاری های مناسب جهت تقویت و توسعه و ارتقای ورزش سطح ورزش را ارائه دادند.