نشست مشترک هیات وزنه برداری استان، به منظور بررسی و ارائه برنامه های سال جدید با روسای هیاتهای حوزه ها و توابع به میزبانی شهرستان قدس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ نشست و هم اندیشی هیات وزنه برداری استان تهران با حضور مهرداد صادقی راد معاون و یداله کرمی مسئول فنی ورزشی اداره ورزش و جوانان، محمد سعاتی رئیس هیات وزنه برداری شهرستان قدس و روسای هیاتهای ورزشی توابع و حوزه ها به ریاست مجید عرب رئیس هیات استان در خصوص رشد و توسعه این رشته ورزشی و ارائه راهکارهای مربوط به بحث و گفتگو پرداختند.