نخستین جلسه شورای ورزش شهرستان در سال جاری به ریاست معاونت سیاسی، امنیتی اجتماعی فرمانداری و با حضور اعضای این شورا در سالن جلسات فرمانداری قدس تشکیل شد .

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ در ابتدای این جلسه، نادر ممیلو سرپرست اداره ورزش وجوانان شهرستان قدس با تشریح مأموریت، اهداف، وظایف و ارکان شورای ورزش شهرستان قدس اظهار داشت: شورای ورزش به منظور طرح و بررسی مباحث مربوط به تشکیل شورا و راهکارهای پیشنهادی و همچنین تعیین ساختار شورای ورزش شهرستان تشکیل می شود که تمام سیاست گذاری و برنامه ریزی های ورزشی به صورت منسجم و هماهنگ با مجموعه شهرستان در این شورا تصمیم گیری و اجرا خواهد شد.

در ادامه  محسن نیکخواه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری قدس اظهار داشت: همه مسئولین باید در خصوص توسعه فیزیکی و فعالیت های ورزشی در سطح شهرستان تلاش نمایند تا با توجه به نیاز گسترده، هماهنگی و پیشرفت امور ورزشی و بهره برداری حداکثری از فضاها و امکانات موجود ورزشی در سطح شهرستان به بهترین نحو انجام گردد.

 وی در ادامه گفت: هدف از تشکیل شورای ورزش ایجاد وحدت رویه در سیاست گذاری و هدایت ورزش، شناسایی و بهره وری منطقی از منابع موجود، هماهنگی و تعامل بین بخشی، جهت شناسایی و تأمین نیازهای تربیت بدنی و ورزش و تسریع در انتقال سیاست کلان ورزش در حوزه های بومی است.

نیکخواه افزود: تمامی دستگاههای متولی در حوزه های فرهنگی، اجتماعی ، ورزشی، جوانان، اصناف ، کارگران  و… باید با اهتمام در جهت رفع موانع ورزش شهرستان قدس اقدام نمایند و اداره ورزش وجوانان را دراین خصوص یاری نمایند.