نشست میان رضایی و ممیلو در راستای تعامل هر چه بهتر در خصوص توسعه ورزش شهرستان قدس صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرتان قدس؛ در این نشست دوستانه نادر ممیلو حل مشکلات هیات های ورزشی، ورزشکاران، باشگاه داران را در اولویت برنامه های این اداره دانست و گفت: برای کسب موفقیت در هر رشته ورزشی در کنار آموزش و استعداد یابی حل مشکلات اماکن ورزشی که از اهمیت ویژه ای برخوردار است تلاش خواهد شد تا با استفاده از راهکارهای قانونی در جهت رفع این مشکلات گام برداریم.
در ادامه این نشست مقرر گردید به منظور حمایت از جامعه ورزشی شهرستان قدس طبق مفاد و قانونهای موجود از جمله ماده ۷ قانون سازمان امور مالیاتی کشور (مبنی بر وجوه هزینه هایی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی و یا به عنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت می شود با تایید وزارت مذکور هزینه های قابل قبول مالیلتی تلقی می گردد) اعمال شود.