در نشست مشترک سرپرست اداره ورزش و جوانان با مدیر عامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری مطرح شد: توسعه ورزش همگانی یکی از اولویت‌های اساسی در شهرستان قدس است.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ در نشست صمیمی نادر ممیلو سرپرست اداره ورزش و جوانان با سعید ابریمن مدیر عامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری، زمینه همکاری های مشترک در حوزه های ورزشی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت.

نادر ممیلو سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس در ادامه این نشست، عنوان کرد: بهره‌مندی و استفاده از ظرفیت‌های موجود و مشترک به منظور رفع موانع پیش روی ورزش همگانی قدس در گرو تعامل و هم‌افزایی و همکاری‌های مشترک می باشد که به حمدلله زمینه همکاری‌های دوجانبه فراهم است.