نادر ممیلو سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس به منظور بررسی و رفع مشکلات از سالنهای ورزشی شهدای گمنام وشهدای شهرک دانش بازدید به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ نادر ممیلو در این بازدید یک روزه مواردی همچون نحوه حفاظت و نگهداری اماکن ورزشی توسط مدیران، وضعیت بازسازی، تعمیر و تجهیز، رعایت پروتکل های بهداشتی و نظافت اماکن، فعالیت مربیان و خدمات دهی به ورزشکاران استفاده کننده را مورد بررسی قرار داد.
در ادامه این بازدید سرپرست اداره ورزش و جوانان از مدیریت سالن شهدای شهرک دانش به دلیل رعایت اصول بهداشتی و تجهیز نمودن سالن قدردانی کرد.