سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس از اماکن ورزشی دولتی این شهرستان بازدید به‌ عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ نادر ممیلو به منظور بررسی مشکلات و شناسایی نقاط ضعف، قوت و همچنین تقویت اماکن ورزشی دولتی این شهرستان از مجموعه ورزشی شهدا و خانه ژیمناستیک بازدید به‌ عمل آورد.

نادر ممیلو با تاکید بر ارتقاء کیفیت اماکن ورزشی و خدمات رسانی هرچه بهتر به ورزشکاران اظهار کرد: این بازدید ها با هدف بررسی موانع و مشکلات موجود انجام شده است که با حمایت مسئولین استان و شهرستان بخش عمده ای از این مشکلات در آینده ای نه چندان دور برطرف خواهد شد.

گفتنی است، طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته از اماکن ورزشی دولتی و خصوصی نیز بازدید بعمل خواهد آمد.