مراسم تکریم و معارفه سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس با حضور جعفر زرنگار معاون توسعه و منابع انسانی اداره ورزش و جوانان استان تهران در محل اداره ورزش این شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ آئین تکریم و معارفه سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس با حضور جعفر زرنگار معاون توسعه و منابع انسانی اداره ورزش و جوانان استان تهران، در محل دفتر مدیریت این اداره برگزار و طی این مراسم،  محسن حسینی مدیر اسبق این اداره تکریم و نادر ممیلو که به عنوان سرپرست این اداره در شهرستان قدس نیز منصوب شد.

در متن حکم انتصاب جناب آقای نادر ممیلو آمده است:

با سلام و احترام

با عنایت به تخصص و تجارب جنابعالی، به موجب این حکم با حفظ سمت سازمانی بعنوان ( سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس) منصوب می شوید.

انتظار دارد با بهره گیری از ظرفیتهای موجود شهرستان و تعامل با مدیران، کارکنان، پیشکسوتان و ورزشکاران نسبت به اجرای امور ذیل توجه جدی معمول دارید:

۱-اهتمام در رسیدگی جدی به امور جوانان  و تعامل با دستگاههای مربوطه برای حل مسائل و مشکلات

۲- نظارت و توجه به توسعه ورزش همگانی

۳- نظارت و اقدامات لازم در تسریع اجرای پروژه های عمرانی مرتبط با آن شهرستان

۴- اتخاذ سیاست و تدابیر مقتضی به منظور توسعه و گسترش ورزش بانوان

۵- نظارت و بازرسی ادواری نسبت به عملکرد و وظایف محوله مجموعه ذیربط

۶- برنامه ریزی، توسعه و تعمیم ورزش قهرمانی و رسیدگی به امور قهرمانان ورزشی آن شهرستان

۷- استفاده ظرفیت های قانونی در پیشرفت اهداف از پیش تعیین شده

۸- سایر امور محوله وفق قوانین مقررات موضوعه

امید است در پناه خداوند تبارک و تعالی و بهره گیری از رهنمودها و منویات مقام معظم رهبری در ایجاد بستر مناسب برای خدمت رسانی صادقانه به خانواده بزرگ ورزش و جوانان آن شهرستان، در انجام امور محوله موفق و موید باشید.