مراسم معارفه “نادر ممیلو” به عنوان سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس برگزار و حکم او توسط “وحید گلی کانی” فرماندار این شهرستان اعطاء شد

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس به نقل از سایت اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس، امروز شنبه با حضور زرنگار معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران و آصفی رییس امور اداری اداره کل در محل فرمانداری این شهرستان انجام شد و طی آن، محسن حسینی تودیع و نادر ممیلو به عنوان سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس معرفی شد. در حکم پریچهره مدیرکل به نادر ممیلو آمده است:
با عنایت به تخصص و تجارب جنابعالی، به موجب این حکم با حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس منصوب می شوید.
انتظار دارد با بهره گیری از ظرفیت های موجود و تعامل با مدیران، کارکنان، پیشکسوتان و ورزشکاران نسبت به اجرای امور ذیل توجه جدی معمول دارید:
١- اهتمام در رسیدگی جدی به امور جوانان و تعامل با دستگاه های مربوطه برای حل مسائل و مشکلات مربوط به جوانان
۲-نظارت و توجه به توسعه ورزش همگانی
۳- نظارت و اقدامات لازم در تسریع اجرای پروژه های عمرانی مرتبط با آن شهرستان
۴- اتخاذ سیاست و تدابیر مقتضی به منظور توسعه و گسترش ورزش بانوان
۵- نظارت و بازرسی ادواری نسبت به عملکرد و وظایف محوله مجموعه ذی ربط
۶- برنامه ریزی، توسعه و تعمیم ورزش قهرمانی و رسیدگی به امور قهرمانان ورزشی آن شهرستان
۷- استفاده از ظرفیت های قانونی در پیشرفت اهداف از پیش تعیین شده
۸- سایر امور محوله وفق قوانین و مقررات موضوعه
امید است در پناه خداوند تبارک و تعالی و بهره گیری از رهنمودها و منویات مقام معظم رهبری در ایجاد بستر مناسب برای خدمت رسانی صادقانه به خانواده بزرگ ورزش و جوانان آن شهرستان، در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.