اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در نظر دارد استخر سرپوشیده آبشار را از طریق فراخوان عمومی به بخش غیردولتی جهت انجام تعمیرات اساسی واگذار نماید.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ دراجرای ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و دستورالعمل شماره ۵۸۶۲۰۶ مورخ ۵/۴/۹۵ و اصلاحیه شماره ۱۳۴۲۵۹۰ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۶ سازمان برنامه و بودجه، بدینوسیله اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق فراخوان عمومی به بخش غیردولتی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان سرمایه گذاری دعوت می گردد با مراجعه به دبیرخانه ماده ۲۷ اداره کل ورزش و جوانان استان تهران به آدرس مندرج در بند ۱ همین آگهی نسبت به تهیه اسناد مربوطه در مهلت مقرر و شرکت در مزایده اقدام نمایند.

نام پروژهنشانی پروژهمدل واگذاریمیزان سرمایه گذاری به ریالمیزان سپرده شرکت در فراخوان به ریالمیزان اجاره پایه به ریال
بازسازی و مرمت استخر سرپوشیده آبشار  شهر قدس- خیابان شهرداری- جنب اداره ورزش و جوانانBOLT۱۹،۷۹۷،۲۵۸،۷۴۸۹۸۹،۸۶۲،۹۳۸۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰

توضیحات :

 1. دریافت اسناد فراخوان: کلیه متقاضیان لازم است در ساعات اداری از تاریخ ۱/۱۰/۱۴۰۰تا پایان وقت اداری ۷/۱۰/۱۴۰۰ با ارایه درخواست کتبی رسمی و همراه داشتن فلش مموری به اداره کل ورزش و جوانان استان تهران به نشانی تهران، میدان بهارستان، خیابان سپاه، روبروی بیمارستان طرفه، کوچه استقلال، اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، ساختمان شماره ۱، طبقه زیر همکف، دبیرخانه ماده ۲۷ مراجعه نمایند.
 2. مهلت بازدید از پروژه: هر یک از متقاضیان می توانند از تاریخ ۳۰/۹/۱۴۰۰ با مراجعه به نشانی پروژه مورد نظر خود از وضعیت پروژه مطلع گردند.
 3. مهلت تکمیل و ارائه اسناد فراخوان: متقاضیان می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۲۲/۱۰/۱۴۰۰ اسناد فراخوان تکمیل شده را در قالب پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه ماده ۲۷ اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در ازای رسید تحویل نمایند.
 4. ضمانت نامه شرکت در فراخوان بصورت ضمانت نامه بانکی سه ماهه قابل تمدید و مطابق با ضوابط تعیین شده در آئین نامه معاملات دولتی به نفع سرمایه پذیر ( اداره کل ورزش و جوانان استان تهران ) یا واریز سپرده نقدی به شماره شبا IR530100004074005507865592 به نام تمرکز وجوه سپرده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با شناسه واریز ۹۲۹۱۲۸۵۷۴۱۹۳۳۵۱۳۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱ ارائه گردد.
 5. موعد بازگشایی اسناد فراخوان : در روز یکشنبه مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۰ ساعت ۱۰ در محل اداره کل ورزش و جوانان بازگشایی خواهد شد.
 6. انعقاد قرارداد با منتخب فراخوان پس از رعایت تشریفات قانونی، توسط اداره کل ورزش و جوانان صورت خواهد گرفت.
 7. اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.
 8. هزینه دو نوبت آگهی روزنامه بر عهده برندگان فراخوان می باشد .
 9. مزایده گر یا نماینده رسمی او در روز بازگشایی پاکات می توانند در مراسم حضور داشته باشند.
 10. رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی .
 11. پاکت الف شامل اصل موارد مندرج در بند ۴٫
 12. پاکت ب شامل مدارک احراز هویت افراد حقیقی و اساسنامه اولین آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات در روزنامه رسمی مربوط به اشخاص حقوقی- وضعیت خدمت نظام وظیفه – احراز توان مالی سرمایه گذار از جمله پرینت میانگین حساب یکساله سرمایه گذار با مهر بانک و با ارزش دارائی های ثابت (منقول و غیرمنقول) و یا اسناد مالکیت که با نظر کارشناس رسمی ارزش گذاری شده باشد و یا بالاترین درآمد خالص سالیانه در اظهارنامه مالیاتی در یکی از پنج سال گذشته.
 13. پاکت ج شامل فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت و جدول تفکیک.
 14. مزایده گر ذیل کلیه برگه های اسناد مزایده بویژه موافقت نامه را با عبارت قبول دارم مهر و امضاء می نماید.
 15. دبیرخانه ماده ۲۷ با شماره تلفن ۷۷۶۵۳۵۹۱ آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان خواهد بود .