تیرانداز ارزنده شهرقدسی به مدال نقره ی مسابقات آزاد تیراندازی کشوری دست یافت.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ ابوالفضل نعمتی تیرانداز شهرقدسی روز گذشته جمعه ۱۹ آذر ماه، در مسابقات تیراندازی آزاد کشوری که در سالن تیراندازی ۸۰ خط آزادی تهران برگزار شد، مدال نقره رشته تفنگ را به دست آورد.