معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در بازدید امروز خود ظرفیت و زیر ساختهای ورزشی در دوران پسا کرونا را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ محسن حسینی رئیس  اداره ورزش و جوانان این شهرستان ضمن خیر مقدم به ارائه گزارشی اجمالی از وضعیت هیاتها، اماکن ورزشی و کارکنان این شهرستان پرداخت.

 در ادامه جعفر زرنگار سرپرست معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران ضمن بررسی وضعیت زیرساخت‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی این شهرستان بیان کرد: در نظر داریم با رصد به موقع از اماکن ورزشی سطح استان تهران زمینه بازگشایی کامل مجموعه های ورزشی را انجام دهیم .

در پایان جعفر زرنگار ضمن بازدید از کلیه واحدهای این اداره عملکرد کارکنان را مورد رصد قرار داد.