خانه ورزش روستای دانش در راستای توسعه ورزش همگانی و خانوادگی به همت اداره ورزش و جوانان و هیات ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی شهرستان با همکاری دهیاری دانش مورد بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ دهیاری روستای دانش فضایی را در جهت رشد و توسعه سرانه و فعالیت‌های ورزشی در روستا و همچنین کشف استعدادهای ورزشی در اختیار مردم روستا قرار داده است همچنین اداره ورزش و جوانان و هیات روستایی و بازیهای بومی محلی، تجهیزات و لوازم ورزشی شامل تنیس روی میز، فوتبال دستی، میز و صفحه شطرنج، تاتامی و دارت را برای راه اندازی آن، مهیا کرده اند.

رئیس هیات ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی شهرستان قدس با اشاره به کمبود فضاهای ورزشی در این شهرستان گفت: راه اندازی خانه های ورزش روستایی خدمتی دیگر در راستای توسعه ورزش و سرانه ورزشی است، طرحی که با استفاده از فضای های بلا استفاده موجود در روستاها و تجهیز آنها به امکانات ورزشی، می کوشد نیاز های جوانان روستایی را با بهره گیری از امکانات ورزشی تامین کند .