۷  بانوی رزمی کار شهرقدسی که موفق به کسب عناوین درخشان در مسابقات مجازی استان تهران شده بودند با حضور محسن حسینی رئیس اداره ورزش و جوان، حسین لطفی لو رئیس، رادا  نژاد رودسری نائب رئیس هیات ورزشهای رزمی شهرستان قدس مورد تقدیر قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ محسن حسینی رئیس اداره  ورزش و جوانان در این مراسم ضمن قدردانی از عملکرد هیات ورزشهای رزمی این شهرستان گفت: یکی از چالش های زیان کرونا به بخش ورزش از جمله ورزشهای پربرخورد بوده است به همین منظور هیاتهای ورزشی برای جلوگیری از کاهش فعالیت ها ورزشی با تهیه برنامه هایی درصدد هستند شرایط آمادگی ورزشکاران و مربیان را در قالب این رویکرد فراهم سازند.

محسن حسینی با اشاره به اینکه یکی از اهداف ما توجه به بخش ورزش بانوان است عنوان کرد: ورزشکاران خانم شهرستان قدس از ظرفیت و پتانسیل بالقوه ای برخوردار بوده که توجه به این موضوع می تواند برای کسب مدال آوری این شهرستان در عرصه های مختلف حایز اهمیت باشد.

اسامی مدال آوران شهر قدسی در مسابقات رزمی استان تهران (مجازی) به شرح ذیل می باشد:

در بخش آمادگی جسمانی

رده سنی خردسال: سیده نهال موسوی مقام سوم

رده سنی نونهالان: ساجده خاوری مقام دوم

سیده پانیز موسوی_ آترینا حقیقی   مقام سوم

در بخش شادو

رده سنی جوانان: معصومه نیک منش   مقام اول

رده سنی بزرگسالان: عسل جوانی      مقام اول – نیلوفر امانی      مقام سوم