طی حکمی از سوی رئیس هیات استان، «منصور دالایی» به‌عنوان سرپرست جدید هیات وزنه برداری شهرستان قدس معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ بنا به پیشنهاد محسن حسینی رئیس اداره ورزش و جوانان، طی حکمی از سوی مجید عرب رئیس هیات وزنه برداری استان تهران”جناب آقای منصور دالایی” بعنوان سرپرست این هیات در شهرستان قدس منصوب شدند.

در متن انتصاب ایشان آمده است:

جناب آقای منصور دالایی

با سلام؛

احتراما، بنا بر پیشنهاد اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس بدینوسیله جنابعالی به عنوان سرپرست هیات وزنه برداری شهرستان قدس منصوب می شوید. امیداست با اتکال به ذات حق تعالی در انجام امور محوله موفق و موید باید.