حدیث جمال کاراته کا ارزنده شهر قدسی با مربیگری خانم تمیمی همراه با تیم ملی به مسابقات آسیایی قزاقستان اعزام میشود.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ مسابقات مرحله دوم انتخابی تیم ملی کاتا در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و امید دختران در بخش کاتا انفرادی، تیمی برگزار و نفرات برتر جهت اعزام به مسابقات آسیایی قزاقستان معرفی شدند.

در بخش کاتا انفرادی رده سنی امید، حدیث جمال از شهرستان قدس با شکست رقبای خود به عنوان نفر برتر این مسابقات انتخاب و جهت اعزام به مسابقات آسیایی قزاقستان عضو تیم ملی شد.