روزهای هفته تربیت بدنی سال جاری با شعار «ایران تندرست، ایران همدل، ایران قوی» در سراسر ایران اسلامی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ هفته تربیت بدنی از ٢۶ مهر ماه آغاز و دوم آبان ماه به پایان می رسد.

شعار هفته تربیت بدنی « ایران تندرست، ایران همدل، ایران قوی» است و روزهای این هفته نیز نامگذاری شده است بطوریکه مطابق با مناسبت هر روز برنامه های متنوعی در سراسر کشور برگزار خواهد شد .

بر همین اساس،  ٢۶ مهر ماه مصادف با اولین روز از هفته تربیت بدنی«مسیر امید، مدار نشاط» نامگذاری شده است.

٢٧ مهرماه به نام «ورزش؛ میثاق وحدت و برادری»

٢٨ مهرماه «ورزش؛ پیشران سبک زندگی و تحکیم خانواده»

شعار چهارمین روز هفته تربیت بدنی مصادف با ٢٩ مهرماه «ورزش؛ طلایه دار سلامت»

٣٠ مهرماه با شعار «ورزش؛ منش پهلوانی، فتوت و جوانمردی»

شعار ششمین روز هفته تربیت بدنی مقارن اول آبان ماه «ورزش؛ فرهنگ سخت کوشی، رونق کار، افزایش بهره وری»

شعار آخرین روز هفته تربیت بدنی در سال جاری مقارن با دوم آبان ماه «ورزش؛ آئین اخلاق و مهربانی»