هیات ورزشهای همگانی شهرستان قدس با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یک دوره کارگاه آموزشی مربیگری درجه ۳ ساختار قامتی برای مربیان این شهرستان برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ کارگاه آموزشی مربیگری درجه  ۳ ساختار قامتی، در راستای ارتقای نشاط و تندرستی زنان و دختران، در ورزشهای همگانی و نیز آموزش و توانمندسازی مربیان آمادگی جسمانی به منظور اجرای طرح آموزش ساختار قامتی زنان و دختران با حضور استکی نائب رئیس هیات ورزش های همگانی این شهرستان و نیز رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی اجرا شد.

بر اساس این گزارش این دوره آموزشی که به مدت ۵ روز با حضور اساتیدی از فدراسیون ورزشهای همگانی جهت آموزش ۲۰ مربی از استان تهران و شهرستان قدس برگزار شد.