اردوی آماده‌سازی تیم ملی نوجوانان ۲۰۲۱ با حضور ۳۶ بازیکن از سراسر کشور برگزار می‌گردد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ با توجه به برگزاری اردوی آماده سازی تیم ملی نوجوانان بسکتبال، از آقایان محمد امینی، محمدمهدی حیدری، دانیال دلفان، مهریار مقدم و شایان فقیری بسکتبالیست های ارزنده شهر قدسی (با مربیگری علی حسن پور) بعنوان ورزشکاران منتخب دعوت بعمل آمده است که با همراه داشتن مدارک مورد نیاز و رعایت آیین نامه مربوط به پیشگیری از کوید ۱۹ خود را به سرپرست تیم ملی بسکتبال نوجوانان معرفی نماید.