اردوی آماده سازی تیم ملی هنری جوانان در تهران مجموعه ورزشی شهید شیرودی سالن ژیمناستیک برادران شهید آذر پی برگزار میگردد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ با عنایت به برگزاری اردوی آماده سازی تیم ملی هنری جوانان جهت شرکت در مسابقات آسیایی کشور چین از مسعود جودی بعنوان سرمربی و آقایان هومن جعفری، علی اسدی، نیما یعقوبی و پرهام دوست محمدی (ژیمناست های ارزنده شهرقدسی) بعنوان ورزشکاران منتخب دعوت بعمل آمده است که با همراه داشتن مدارک مورد نیاز و رعایت آیین نامه مربوط به پیشگیری از کوید ۱۹ مورخ خود را به سرمربی تیم‌ملی هنری جوانان مسعود جودی معرفی نماید.