رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس با بیان اینکه تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در اولویت است، گفت: هم اکنون ۲ پروژه نیمه تمام ورزشی در روستای هفت جوی وجود دارد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ پس از جلسه بررسی روند تکمیل پروژه های ورزشی روستای هفت جوی، رئیس اداره ورزش و جوانان به همراه کارشناسان اداره فنی مهندسی از روند ساخت و تکمیل شدن پروژه های ورزشی از جمله زمین چمن مصنوعی و استخر سرپوشیده در حال تکمیل روستای هفت جوی این شهرستان بازدید بعمل آوردند.