اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در نظر دارد، در اجرای ماده ۲۷ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و دستورالعمل شماره ۵۸۶۲۰۶ مورخ ۹۵/۴/۵ و اصلاحیه شماره ۱۳۴۲۵۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۵ سازمان برنامه و بودجه، از طریق فراخوان عمومی نسبت به واگذاری پروژه های خود به بخش غیردولتی اقدام کند.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ از کلیه متقاضیان سرمایه گذاری دعوت می شود با مراجعه به دبیرخانه ماده ۲۷ اداره کل ورزش و جوانان استان تهران نسبت به تهیه اسناد مربوطه در مهلت مقرر و شرکت در مزایده اقدام نمایند.

بازسازی و مرمت استخر سرپوشیده آبشار(شهر قدس – جنب اداره ورزش و جوانان) از جمله پروژه های مدنظر اداره کل ورزش و جوانان استان تهران است.

گفتنی است کلیه متفاضیان لازم است در ساعات اداری از تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۸ تا پایان وقت اداری ۱۴۰۰/۲/۴ با ارایه درخواست کتبی رسمی و همراه داشتن فلش مموری به اداره کل ورزش و جوانان استان تهران به نشانی تهران، میدان بهارستان، خیابان سیاه، روبروی بیمارستان طرفه، کوچه استقلال، ساختمان شماره ۲، طبقه اول، دبیرخانه ماده ۲۷ مراجعه نمایند و هر یک از متقاضیان می توانند از تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۸ با مراجعه به نشانی پروژه مورد نظر خود از وضعیت پروژه مطلع گردند.

بنا به همین گزارش، متقاضیان باید حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۸ اسناد فراخوان تکمیل شده را در قالب پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه ماده ۲۷ اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در ازای رسید، تحویل نمایند و ضمانت نامه شرکت در فراخوان بصورت ضمانت نامه بانکی سه ماهه قابل تمدید و مطابق با ضوابط تعیین شده در آئین نامه معاملات دولتی به نفع سرمایه پذیر (اداره کل ورزش و جوانان استان تهران) و با واریز سپرده نقدی به شماره شبا IR530100004074005507865592 به نام تمرکز وجوه سپرده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با شناسه واریز ۹۲۹۱۲۸۵۷۴۱۹۳۳۵۱۳۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱ ارائه گردد .

همچنین اسناد فراخوان، در ساعت ۱۰روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ در محل اداره کل ورزش و جوانان بازگشایی خواهد شد و انعقاد قرارداد با منتخب فراخوان پس از رعایت تشریفات قانونی، توسط اداره کل ورزش و جوانان صورت خواهد گرفت و این اداره کل در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است.