طی مراسمی از برگزیدگان ورزش در خانه، پویش سلامتی توسط اداره ورزش جوانان شهرستان قدس تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ نفرات برتر مسابقه بزرگ مجازی با عنوان ورزش در خانه، پویش سلامتی در راستای کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به منظور ترغیب مردم به ورزش کردن و تداوم فعالیتهای ورزشی درخانه (در رشته های تکواندو، کاراته، کونگفو، طناب زنی، ورزش در خانه) برگزار شد.

در ادامه به قیدقرعه به نفرات برگزیده شرکت کننده در این مسابقه توسط رئیس اداره به رسم یاد بود جوایزی اهداشد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس بیان کرد: میتوان از کرونا برای تحکیم و صمیمیت بیشتر اعضای خانوادها استفاده کرد به طوریکه با اجرای طرح ها و پویش های مجازی درراستای ورزش درخانه، ازفضای خانه و آپارتمانها استفاده کنیم و افراد خانواده را به ورزش درکنار هم تشویق نماییم.

محسن حسینی ادامه داد شکست ویروس کرونا با همت اجتماعی محقق خواهد شد چرا که ورزشکاران بهترین الگو برای پویش های مردمی به شمار می آیند.