واحد اماکن اداره ورزش شهر قدس برای صدور ۴۵ مجوز و تمدید باشگاهای ورزشی در زمان کرونا مورد تقدیر قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ محسن حسینی در جلسه شورای اداری این اداره با اشاره بر محدودیتهای ناشی از ویروس کرونا بر حوزه ورزش عنوان کرد: گسترش دسترسی به فضای مجازی شکل بسیاری از فعالیت‌ها را تغییر داده است؛ به طوری که به ویژه در روزهای شیوع ویروس کرونا بسیاری از فعالیت‌ها از جمله فعالیت‌های ورزشی بیش از پیش به فضای مجازی کشانده شده است.

 رئیس اداره ورزش و جوانان افزود: به منظور توسعه و رشد ورزش شهرستان باید برنامه ریزی های هدف دار داشته باشیم چرا که توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و ورزش در شهرستان باعث ایجاد شور و نشاط اجتماعی در جامعه می شود.

در ادامه این نشست مهرداد صادقی راد مسئول، نسرین زاهدی نژاد کارشناس، اسمعیل کشاورز بازرس واحد اماکن ورزش و جوانان شهرستان قدس به عنوان کارمندان برتر در شش ماهه دوم سال ۹۹ توسط رئیس این اداره مورد تقدیر قرار گرفتند.