نخستین دوره مسابقات کشوری آنلاین تیر اندازی با تفنگ و تپانچه بادی ۱۰ متر استاندارد به میزبانی شهرستان قدس با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس، این رقابت ها با شرکت ۳۴۷ ورزشکار زن و مرد از ۱۶ استان کشور و هفت باشگاه تهران (شامل پیشرو شهر قدس، پنها، کبکانیان، البرز، سئول، تکین و دماوند) به مدت یک روزبه میزبانی هیات تیراندازی شهرستان قدس در دو رشته تفنگ و تپانچه بادی ۱۰ متر استاندارد و در چهار رده سنی برگزار شد.

گفتنی است: تیراندازان شهرقدسی در بخش تیمی تپانچه نونهالان و نوجوانان مقام دوم و در بخش انفرادی، سهیل سلیمانی در رشته تفنگ جوانان ۲۰ شلیک مقام دوم،  فاطمه اسکندری رشته تپانچه نوجوانان ۱۰ شلیک مقام سوم مشترک و زهرا صفری رشته تپانچه بزرگسالان ۲۰ شلیک مقام سوم مشترک را به خود اختصاص دادند.

نتایج تیم های برتر به شرح ذیل می باشد:

تپانچه نونهالان

هیات ارسنجان فارس با ۲۳۱ امتیاز- پیشرو از  قدس با امتیاز۲۳۱-  شهید زرین از اصفهان با امتیاز ۲۲۳

تپانچه نوجوانان

هیات استان یزد با امتیاز ۲۶۶- پیشرو قدس با امتیاز ۲۶۲-  پنها تهران ۲۵۷ امتیاز 

تپانچه جوانان

استان یزد با امتیاز  526- هیات اراک مرکزی با امتیاز ۴۹۴-  فجر  شیراز با امتیاز ۳۴۷

تپانچه بزرگسالان

استان همدان با امتیاز ۵۶۸- البرز  تهران با امتیاز ۵۵۱- هدف از داراب با امتیاز ۵۴۹

تفنگ نونهالان

 پنها از تهران با امتیاز ۲۷۷-  شهید زرین از اصفهان با امتیاز ۲۷۶- باشگاه البرز از تهران با امتیاز ۲۵۹

تفنگ نوجوانان

 استان هرمزگان با امتیاز ۲۹۲- تکین  از تهران با امتیاز ۲۸۳- هیات نیشابور خراسان رضوی با امتیاز  283

تفنگ بزرگسالان

تکین از تهران با امتیاز ۵۸۱- هیات استان هرمزگان با امتیاز ۵۷۹- مقاومت از کرمان با امتیاز۵۷۲

تفنگ جوانان

استان کرمان با امتیاز ۵۷۴-  استان یزد با امتیاز  ۵۳۵ و-  استان هرمزگان امتیاز ۴۹۴