مرحله اول اردوی تیم ملی کاتا بانوان با رعایت پروتکل های بهداشتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ مرحله اول اردوی تیم ملی کاراته (کاتا) بانوان کشورمان با رعایت پروتکل های بهداشتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات برگزار شد.

حدیث جمال کاراته کا ارزنده شهرقدسی در این مرحله از اردو دعوت شد، و تمرینات خود را زیر نظر فاطمه بغلانی پور مربی تیم ملی کاتا بانوان انجام میدهد.

اولین مرحله از اردوی تیم ملی کاتا بانوان برای حضوری قدرتمند در رقابت های کاراته وان مراکش و پاریس که یکی از رقابت های گزینشی برای المپیک توکیو است، تشکیل می شود.