سرهنگ ملازاده رئیس پلیس امنیت و اماکن عمومی به همراه طاهری مسئول تربیت بدنی نیروی انتظامی در دیدار خود با محسن حسینی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس در خصوص نظارت بیشتر بر اماکن ورزشی و باشگاههای این شهرستان به گفتگو پرداختند.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ در این دیدار دوجانبه، ساماندهی اماکن ورزشی و باشگاههای شهرستان و نیز توسعه ورزش نیروی انتظامی مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد دوطرف همکاری های لازم را داشته باشند.

سرهنگ ملازاده رئیس پلیس امنیت و اماکن شهرستان قدس با اشاره به ساماندهی مجموعه های ورزشی این شهرستان بیان کرد: دراین خصوص آمادگی هرگونه همکاری لازم با اداره ورزش وجوانان را داریم.

حسینی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس اظهار داشت: یکی از اولویت های این اداره نظارت و رصد بیشتر در مجموعه های فاقد مجوز های لازم می باشد لذا از تمامی مدیران باشگاههای ورزشی شهرستان می خواهیم جهت تکمیل پرونده های خود به واحد اماکن ورزشی این اداره مراجعه کنند.