احمد مومن بعنوان رئیس هیات ورزشهای همگانی این شهرستان منصوب شد.


به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ بنا به پیشنهاد رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس, طی حکمی از سوی رئیس هیات ورزشهای همگانی استان تهران، احمد مومن بعنوان رئیس هیات ورزشهای همگانی این شهرستان منصوب شد. در متن انتصاب ایشان آمده است؛
جناب آقای احمد مومن
با سلام و آرزوی توفیق بهروزی
با استعانت از درگاه ایزد منان و با عنایت به اهمیت توسعه ورزش همگانی در سطح استان تهران، نظر به مراتب تعهد و تخصص جنابعالی، به موجب این حکم به مدت یکسال به سمت (( رئیس هیت ورزشهای همگانی شهرستان قدس)) منصوب می شوید.
امید است با استفاده از توانمندی های مادی و معنوی هیات ورزشهای همگانی استان تهران و به کار گیری همکاران متدین، متعهد و متخصص، شاهد رشد و توسعه ورزش همگانی استان تهران باشیم.