رئیس و اعضای شورای اسلامی شهرستان قدس به مناسبت هفته تربیت بدنی با حضوور خود این مناسبت را به رئیس و پرسنل اداره ورزش و جوانان شهرستان با اهدا گل تبریک گفتند.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ در این نشست که داود گرجی بعنوان رئیس به همراه دیگر اعضای شورای اسلامی حضور داشتند، از توسعه ورزش همگانی و قهرمانی این شهرستان در سال اخیر تقدیر کردند که این موضوع باعث شد تا بسیاری از شهروندان و مردم و ورزشکاران از فعالیت ورزشی در سطح بوستان ها و سالن های ورزشی جند منظوره بهره مند شوند.

همچنین با توجه به شیوع ویروس کرونا که با عث شده بسیاری از ورزشکاران فعالیت های ورزشی در سطح کشور و به ویژه استان تهران دست خوش تعطیلی موقت قرار گیرد که در این نشست یکی از راهها ی ایمنی بیشتر و سلامت شهروندان را توسعه ورزشهای همگانی به ویژه در فضای باز و مجازی عنوان شد.