اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در ارزیابی عملکرد واحد های و حوزه های تابعه خود، ورزش قدس را اداره برتر معرفی کرد.

نادر شاملو معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در نشست با رئیس و پرسنل اداره ورزش و جوانان این شهرستان بیان کرد: شهرقدس در عرصه های مختلف ورزشی دارای پتانسیل و ظرفیت مطلوبی است که انتظار می رود با بهره گیری از ظرفیت و امکانات موجود، این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: اداره ورزش و جوانان قدس در بخش برنامه ریزی و توسعه منابع و پشتیبانی حائز عنوان برتر شده که این موضوع بیشتر از لحاظ تجربیات و عملکرد خوب رئیس اداره ورزش قدس بوده است.