دومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با محوریت ازدواج و تعالی خانواده با حضور کلیه اعضای ستاد در محل فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ این نشست به ریاست محسن نیکخواه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، محسن حسینی رئیس اداره ورزش و جوانان و دبیر ستاد و نیز روسای ادارات در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

نیکخواه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری قدس ضمن خیر مقدم به اعضای ستاد به اهمیت ازدواج به موقع جوانان، تلاش و اهتمام هرچه بیشتر اعضای ستاد در پیشبرد مسائل مربوط به ازدواج تاکید کرد.

محسن نیکخواه ضمن تاکید به برگزاری کار گاه آموزشی ازدواج جوانان بصورت مجازی، از زوجین و خانواده هایی که برای آغاز زندگی مشترک بدون برگزاری مراسم در شرایط کرونایی جامعه اقدام کردند، قدر دانی کرد.

در ادامه محسن حسینی رئیس اداره ورزش و جوانان ضمن بررسی مصوبات اولین جلسه ستاد اظهارداشت: تشویق و ترغیب جوانان به سنت حسنه ازدواج در جامعه امروزی، “به ویژه شرایط کرونایی” و نیز تسهیل ازدواج موفق و آسان لازمه مشارکت خیرین، بسترسازی رسانه ای در فضای مجازی با کمک دستگاههای اجرایی شهرستان است.