هیات کونگفو و هنرهای رزمی شهرستان قدس در ارزیابی استان تهران توانست بعنوان هیات برتر انتخاب گردد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ صداقت اسمی رئیس هیات کونگفو و هنرهای رزمی استان تهران اظهار داشت: با عنایت به بررسی عملکرد و ارزیابی بعمل آمده هیات کونگ فو و هنرهای رزمی شهرستان قدس بعنوان حوزه برتر در برگزیدگان کشوری و المپیاد کشوری دانش آموزی سال ۹۸ انتخاب شده است.