زهرا رحیمی مسئول روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس به مناسبت ۲۷ اردیبهشت ماه هفته روابط عمومی و ارتباطات توسط رئیس اداره مورد تجلیل قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ محسن حسینی رئیس اداره ورزش و جوانان قدس به عملکرد یکساله واحد روابط عمومی این نهاد اشاره کرد و گفت: در سال گذشته شاهد انعکاس اخبار و گزارشات مختلف فرهنگی ورزشی از سوی واحد روابط عمومی بودیم به همین منظور به مناسبت ۲۷ اردیبهشت ماه از مسئول آن واحد با اهداء لوح سپاس و هدایایی قدردانی بعمل آوردیم.