هفت باشگاه ورزشی خصوصی شهرستان قدس طی هفته جاری به علت رعایت نکردن مسائل بهداشتی و بی توجهی دستورالعمل ستاد کرونا پلمپ شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ این مجموعه های ورزشی در بازده زمانی تعطیلی تمامی مجموعه های ورزشی فعالیت داشته که تخلفات آنها توسط بازرسین و کارشناسان واحد اماکن این اداره مشاهده و با همکاری پلیس امنیت پلمپ شد.

گفتنی است پیش از این نیز ۴ باشگاه ورزشی خصوصی به علت نقص و تخلف آشکار پلمپ گردیده بود.