۴ با شگاه خصوصی به علت توجه نکردن به پیشگیری های ستاد ملی کرونا در شهرستان قدس پلمپ شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ طبق دستورالعمل اداره کل ورزش و جوانان استان تهران از دهم اسفند ماه سال گذشته فعالیت تمامی باشگاههای خصوصی و دولتی این شهرستان تا اطلاع ثانوی لغو شد.

همچنین بازدید و بازرسی از کلیه باشگاههای سطح شهرستان ادامه خواهد داشت و در صورت مشاهده تخلف با همکاری پلیس اماکن نیروی انتظامی نسبت به فعالیت های آنها جلوگیری بعمل می آید.

لذا از کلیه مدیران و مربیان درخواست می شود که در خصوص رعایت قوانین همکاری لازم را با این اداره و ستاد ملی پیشگیری از کرونا داشته باشند.