هیات کشتی شهرستان قدس دویست میلیون ریال به اقشار آسیب پذیر و محروم در راستای طرح رزمایش همت جوانانه – کمک مومنانه کمک کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس، عباس احمدیان رئیس هیات کشتی شهرقدس در این خصوص اظهار داشت: جامعه کشتی قدس همانند سایر آحاد جامعه، ورزشکاران و بسیج ورزشکاران در طرح ملی رزمایش همت جوانانه – کمک مومنانه شرکت کردند تا بتوانند در راستای فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر کمک کردن هموطنان عزیز در ماه مبارک رمضان کمک های خود را انجام دهند.

عباس احمدیان ادامه داد: ورزشکاران می توانند به عنوان نماد و الگوی بارز ضمن ترغیب آحاد جامعه در مباحث خیرخواهانه شرکت کنند.