کلیه مدیران اماکن ورزشی جهت کمک به جلوگیری از شیوع این ویروس خطرناک، همکاری و تعامل را داشته و باشگاههای خود را تعطیل نمایند.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ پیرو اطلاعیه اداره کل ورزش و جوانان در راستای پیشگیری و مقابله با شیوع ویروس کرونا، کلیه مدیران اماکن ورزشی جهت کمک به جلوگیری از شیوع این ویروس خطرناک، همکاری و تعامل را داشته و باشگاههای خود را تعطیل نمایند.

به اطلاع باشگاهداران محترم می رساند، در صورت فعالیت و اقدام به بازگشایی باشگاه خود از طریق مراجع ذی صلاح با نامبردگان برخورد قانونی به عمل آمده و همچنین به کمیته تخلفات اماکن ورزشی استان معرفی می شوند.
در صورت مشاهده فعالیت باشگاه توسط اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی پلمپ می گردد.

با تشکر از همکاری مدیران اماکن ورزشی شهرستان قدس