رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس با بیان اینکه نظارت از مجموعه های ورزشی دولتی و خصوصی این شهرستان در اولویت است گفت: مربیان فاقد مجوز از فدراسیون های مختلف ورزشی نمی توانند فعالیتی در باشگاههای این شهرستان داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ محسن حسینی در جلسه توجیهی مدیران و موسسین اماکن ورزشی این شهرستان که با حضور محمد پور کارشناس گروه نظارت و بزرگ پور کارشناس ارشد حقوقی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران برگزار شد افزود: یکی از اولویتهای ما در بحث ورزش همگانی و قهرمانی توجه به زیر ساختهای این شهرستان است که در نظر داریم نظارت خود را بیشتر نماییم.
به گفته رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و بهره گیری مدیران و موسسین از آخرین قوانین و اطلاعات در این زمینه باعث رشد و تقویت بیش از پیش در سیستم مدیریتی اماکن ورزشی خصوصی و دولتی شهرستان خواهد شد.
حسینی با بیان اینکه مجموعه های ورزشی خصوصی می تواند در تشویق و توسعه ورزش در این شهرستان تاثیر گذار باشد بیان کرد: مدیران اماکن ورزشی دارای مجوز اعضایی را بعنوان هیات مدیره انتخاب نمایند تا بتوانند سمینارهای آموزشی، مسابقات مختلف ورزشی را در جهت رشد و توسعه ورزش همگانی در شهرستان قدس انجام دهند.
در طی این جلسه کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در خصوص خدمات هیات پزشکی ورزشی و نحوه بازرسی از باشگاهها- حقوق ورزشی _ حراست بیمه ورزشی مدیریت_ سوء مصرف مکمل ها_ بهداشت اماکن ورزشی و نحوه دریافت مجوز برای مدیران اماکن توضیحاتی را ارائه دادند.