با حضور محسن حسینی رئیس اداره ورزش و جوانان، مجید امینی رئیس هیات، اعضای هیات و کمیته های مختلف این هیات منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس، مجید امینی که پیش از این به عنوان سرپرست هیات ورزش روستایی و بازی های بومی، محلی شهرستان قدس منصوب شد در جلسه ای پروانه محمد زاده را بعنوان نائب رئیس، حسن عمویی بعنوان دبیر، رقیه نظافت بعنوان روابط عمومی، این هیات منصوب شدند.

گفتنی است شهرستان قدس دارای چند روستا شامل دانش- هفت جوی- زرنان بالا و زرنان پایین، با جمعیتی حدود ۸۸۵۰ نفر می باشد.

محسن حسینی در این نشست توجه به مشارکت مردم در امور ورزشی روستایی در این شهرستان تاکید کرد و گفت: در نظر است، با همکاری  شورای اسلامی و دهیاران و رئیس هیات جدید گام های خوبی را در جهت رونق ورزش روستایی در این منطقه برداریم.