مسابقات جام نشاط و تندرستی ویژه بانوان شهرستان قدس به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس ؛ یک دوره مسابقات جام نشاط و تندرستی ویژه بانوان با شرکت بیش ۷۰ نفر در قالب ۶ تیم با حضور حقیقی مسئول امور بانوان اداره ورزش و جوانان، ترابی رئیس هیات همگانی در سالن ورزشی مهر برگزار گردید.

این مسابقه ،شامل ۶ ایستگاه درازنشست، راه رفتن روی چوب موازنه، پرش جفت، جا به جایی توپ، طناب زنی و پرش از مانع بود که “تیم هستی” توانست در کمترین زمان به ایستگاه پایانی برسد و کاپ قهرمانی را به خود اختصاص دهد.