با حضور معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار، رئیس اداره ورزش و جوانان، بخشدار مرکزی از روند فیزیکی آخرین مراحل زمین چمن مصنوعی هفت جوی بازدید بعمل آمد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ ظهر امروز طی بازدید خدابخش محمدزاده پودینه معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار، محسن حسینی رئیس اداره ورزش و جوانان، ماریاسادات رضوی بخشدار مرکزی، از زمین چمن مصنوعی (یکی از پروژه های ورزشی هفت جوی)، آخرین وضعیت مراحل عمرانی این پروژه مورد بررسی قرار گرفت.