برنامه های هفته تربیت بدنی سال جاری با شعار «پیش به سوی ایران فعال» در سراسر ایران اسلامی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ هفته تربیت بدنی از ٢۶ مهر ماه آغاز و دوم آبان ماه به پایان می رسد .

شعار هفته تربیت بدنی  «پیش به سوی ایران فعال» است و روزهای این هفته نیز نامگذاری شده است بطوریکه مطابق با مناسبت هر روز برنامه های متنوعی در سراسر کشور برگزار خواهد شد .

بر همین اساس ،  ٢۶ مهر ماه مصادف با اولین روز از هفته تربیت بدنی«ورزش، همدلی و مشارکت اجتماعی » نامگذاری شده است.

رویکردبرنامه های  این روز تمرکز بر تقویت بنیاد خانواده است .

   ٢٧ مهرماه به نام «ورزش ، ایثار ‌نهضت حسینی » با رویکرد تمرکز بر روحیه جهادی و حماسی مزین شده است .

 ٢٨ مهرماه روز ورزش ، آگاهی و سبک زندگی فعال با رویکرد تمرکز بر اصلاح نگرش و سواد حرکتی است .

    شعار چهارمین روز هفته تربیت بدنی مصادف با ٢٩ مهرماه ورزش ، سنتهای آیینی و پیوند نسل ها  با رویکرد تمرکز بر تقویت انسجام اجتماعی است .

٣٠ مهرماه با شعار ورزش ، توانمندی و امید به آینده نامگذاری شده و رویکرد برنامه های این روز تمرکز بر توانمند سازی کم توانان است .

شعار ششمین روز هفته تربیت بدنی مقارن اول آبان ماه “ورزش ، پویایی و سلامت ملی ” است و رویکرد برنامه های متناسب با این روز تمرکز بر توانمند سازی اقشار است .

شعار آخرین روز هفته تربیت بدنی در سال جاری مقارن با دوم آبان ماه ورزش ، معنویت و ولایتمداری است و رویکرد برنامه ها در این روز تمرکز بر تقویت اخلاق و تعالی جامعه است .