جلسه کمیته تخصصی هویت با حضور مسئول امور جوانان اداره ورزش و جوانان، کارشناسان و نمایندگان تام الختیار ادارات عضو ستاد ساماندهی جوانان و تنی چند از جوانان فعال شهرستان، صبح امروز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ در این جلسه با هدف بررسی و هویت بخشی در تمام مراحل دینی، ملی و خانوادگی جوانان توسط کارشناسان و نمایندگان مربوطه مورد بحث و بررسی و آسیب شناسی قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه مسئول امور جوانان اداره ورزش و جوانان ضمن عرض خوش آمد گویی به اعضا اظهار داشت: به دلیل تأثیر قابل توجه و با اهمیت قشر جوان در امر بازسازی و آینده جامعه و هویت ملی و مذهبی بایستی به تاثیر این قشر بیش از پیش اهمیت داده شود.

لذا تمام کمیته های فرهنگی و نمایندگان مرتبط با کمیته تخصصی هویت باید دست در دست هم در راستای توسعه هویت اصیل جوان ایرانی و ایجاد فضای هویت آفرین اقدام به برگزاری کارگاهای آموزشی، مسابقات، در زمینه شعر و ادب و شاهنامه خوانی و … نمایند.

در ادامه این جلسه هریک از اعضا به بیان نقطه نظرات خود پرداخته و پیشنهاداتی را ارائه دادند.