جلسه معارفه سرپرست جدید هیات کوهنوردی با حضور محسن حسینی رئیس اداره ورزش، جوانان، سرو حوری سرپرست هیات کوهنوردی، صعودهای ورزشی استان تهران و کوهنوردان شهرقدسی در سالن جلسات این اداره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ در این نشست نخست رئیس اداره ورزش و جوانان ضمن خیر مقدم و قدر دانی از حضور سرپرست هیات کوهنوردی استان تهران با بیان پتانسیل موجود ورزشکاران در شهرستان قدس و کسب سکو های قهرمانی کشوری و بین المللی در اکثر رشته های ورزشی و موفقیت کوهنوردان در صعود به اکثر قلل ایران و خارج از کشور را از جمله این موفقیت ها برشمرد.

در ادامه جلسه سرپرست هیات کو هنوردی استان با اشاره به اینکه ورزش شهرستان قدس در کلیه رشته های ورزشی از پتانسیل بالایی برخوردار است در مورد کوهنوردی انتظارات هیات استان در روند رو به رشد کو هنوردی با تو جه به پتانسیل خوب و بالای کوهنوردان،  هماهنگی و همکاری هیات کوهنوردی قدس با هیات استان را در تحقیق این امر مهم و حل مشکلات را  دور از دسترس ندانستند و با بیان این مطلب که هیات کوهنوردی استان برای هرگونه همکاری و مساعدت در امر آموزش که از اهم مسایل رشته  کوهنوردی میباشد اعلام  آمادگی نمودند تا نسبت به این امر که مسایل ایمنی و ارتقا ی سطح علمی و عملی در کوهنوردی بخصوص در پرورش مربیان بومی  در این راستا است توجه خاصی بعمل آید.

صادق محمدی با اشاره به اینکه شهرقدس از ظرفیت ایده ال کوهنوردی برخوردار است و در راستای گسترش ورزش کوهنوردی و اهمیت آن خصوصا در جهت  برنامه های دانش آموزی،  از کلیه فعالین و دلسوزان ورزش کوهنوردی شهرستان قدس که بی ریا و خالصانه، بدون چشمداشت مادی، بدون حب و بغض و بدون حاشیه سازی باشند دعوت بعمل آوردند در یک محیط صمیمی، دوستانه و با رعایت اخلاق کوهنوردی و منش های پهلوانی و با عبرت گرفتن از تجارب گروهی و عملکرد هیئت کوهنوردی طی دهه اخیر، با حضور فعال خود در ترکیب جدید هیئت (کمیته ها و کار گروه ها) توانمندیهای خود را به منصه ظهور رسانده تا همگی جهت ارتقای ورزش کوهنوردی با تمام پتانسیل های موجود در این شهرستان اهتمام ورزیم و با صبر و شکیبایی به جامعه کوهنوردی شهرستان خدمت نماییم.

بعد از پایان جلسه از محل احداث سنگنوردی و سالن سنگ نوردی سپاه نیز بازدید و پیشنهادات و اقدامات لازمه بعدی در این خصوص مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.